Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Płock

Pogotowie Postrzałkowe

W okręgu płockim działa pogotowie postrzałkowe.

Celem pogotowia jest pomoc myśliwym, kołom łowieckim w odnajdywaniu postrzałków zwierzyny grubej i jak najszybsze skrócenie cierpienia zwierzyny. 

Skład osobowy pogotowia postrzałowego:
 1. Łukasz Redełkiewicz             tel. 602 171 679
 2. Piotr Dąbrowski                      tel. 516 025 530
 3. Sławomir Wojciechowski      tel. 602 684 953
 4. Zbigniew Skrocki                     tel. 880 149 092
 5. Beata Jankowska                     tel. 510 191 034
Cele przewodnika z psem:
 1. Najszybsze jak to możliwe podjęcie zgłoszenia lub niezwłoczne poinformowanie myśliwego o niemożliwości przyjęcia zgłoszenia.
 2. Poszukiwania powinny odbywać się tylko w dzień, chyba że przewodnik zdecyduje inaczej.
 3. Przewodnik decyduje o pracy na ścieżce tropowej, ilości osób biorących udział w szukaniu.
 4. Dostrzelenia postrzałka zawsze dokonuje przewodnik psa lub osoba przez niego wskazana.
 5. Zwierzyna znaleziona lub dostrzelona jest zawsze własnością Zarządcy/dzierżawcy obwodu na którym była strzelana. Bez znaczenia na rozległość postrzału.
 6. Celem nadrzędnym jest odnalezienie postrzałka i skrócenie jego cierpienia, a nie ocena trofeum, strzelca czy strzału.
Obowiązki myśliwego korzystającego z pomocy pogotowia.
 1. Niezwłocznie powiadomić przewodnika psa o konieczności podjęcia pracy np. SMS
 2. Zaznaczyć i zabezpieczyć miejsc zestrzału do czasu przybycia przewodnika z psem. Nie dopuścić do zadeptania zestrzału przez inne osoby lub psy.
 3. Przekazać Przewodnikowi jak najdokładniejsze informacje o czasie, miejscu trafienia zwierzyny, zachowania się po strzale. 
 4. Zapewnić przewodnikowi odstrzał na poszukiwany gatunek zwierzyny, a w razie konieczności poszukiwania postrzałka w obwodach innych kół zadbać o poinformowanie Zarządów tych kół.
 5. Uczestniczyć do końca dochodzenia postrzałka z członkiem pogotowia.
 6. Zabezpieczyć z zachowaniem wszelkich procedur wymaganych prawem tuszę zwierzyny pozyskanej. Patroszenie, transport oraz dalsze postępowanie z tuszą z sposób zwyczajowo przyjęty w danym kole, leży po stronie strzelca lub osób przez niego wskazanych. 
 7. Zapewnić transport przewodnikowi oraz psu do środka transportu, z którego rozpoczęto poszukiwania.
 8. Jeśli w trakcie poszukiwań pies zostanie ranny zwrot kosztów leczenia pokrywa strzelec lub koło łowieckie w którym dokonano postrzału