Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Płock

Zarząd okręgowy

Marek Zaborowski
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu