Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Płock

Pliki do pobrania

 1. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału DOC – obowiązuje od 11.09.2018r.
 2. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału PDF – obowiązuje od 11.09.2018r.
 3. Deklaracja do PZŁ
 4. Deklaracja członkowska do koła łowieckiego
 5. Druk zgłoszenia zamiaru wprowadzenia do środowiska Bażanta Łownego
 6. Ewidencja szkód łowieckich
 7. Formularz inwentaryzacji zwierzyny
 8. Formularz inwentaryzacji zwierzyny
 9. Roczny Plan Łowiecki
 10. Instrukcja prowadzenia taksacji pasowej zajęcy i kuropatw
 11. Inwentaryzacja metodą taksacji zając – kuropatwa
 12. Karta ewidencyjna myśliwego
 13. Karta zgłoszenia psa na konkurs
 14. Legitymacja członkowska – Druk ankiety
 15. ŁOW-1 załącznik – wersja DOC
 16. ŁOW-1 druk – wersja DOC
 17. ŁOW-1 instrukcja sporządzania sprawozdania rocznego – wersja (PDF)
 18. Metryczka do trofeów
 19. Odznaczenie Łowieckie – wniosek na odznaczenie za zasługi dla łowiectwa
 20. Odznaczenie Łowieckie – wniosek na odznaczenie dla KŁ
 21. Odznaczenie Łowieckie – wniosek na odznaczenie dla myśliwego
 22. Oferta – zlecenie sprzedaży polowania cudzoziemcom str. 2
 23. Oferta – zlecenie sprzedaży polowania cudzoziemcom str. 1
 24. Oświadczenie stażysty dot. ubezpieczenia
 25. Protokół upadku zwierzyny
 26. Protokół szacowania szkód
 27. Protokół oględzin- ostateczne szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych
 28. Protokół pobrania odstrzelonej zwierzyny przez myśliwego
 29. Protokół zasiedlania
 30. Protokół z czynności gospodarczych
 31. Protokół z polowania zbiorowego
 32. Protokół z przeprowadzenia obowiązkowego treningu strzeleckiego
 33. Skierowanie do badań tuszy lisa
 34. Sprawozdanie polowanie zbiorowe
 35. Sprawozdanie finansowe koła – bilans
 36. Świadectwo pochodzenia zwierzyny
 37. Tarcza do przestrzeliwania broni kulowej
 38. Umowa darowizny
 39. Uchwała o niezaliczeniu stażu
 40. Uchwała o zaliczeniu stażu
 41. Umowa użyczenia broni i amunicji
 42. Umowa sprzedaży broni
 43. Wieloletni łowiecki plan hodowlany
 44. Wniosek do Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej – mazowieckie
 45. Wniosek i uchwała o przyjęcie na staż
 46. Wniosek o złożenie egzaminu selekcjonerskiego
 47. Wniosek o przyjęcie w poczet członków niestowarzyszonych
 48. Wzór zgłoszenia szkody łowieckiej
 49. Wzór budżetu – 3 obwody
 50. Wzór budżetu – 2 obwody
 51. Zaświadczenie o przystrzelaniu broni myśliwskiej
 52. Zgłoszenie psa na konkurs Płock