Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Płock

Pliki do pobrania

 1. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału DOC – obowiązuje od 11.09.2018r.
 2. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału PDF – obowiązuje od 11.09.2018r.
 3. Deklaracja do PZŁ
 4. Deklaracja członkowska do koła łowieckiego
 5. Druk zgłoszenia zamiaru wprowadzenia do środowiska Bażanta Łownego
 6. Ewidencja szkód łowieckich
 7. Formularz inwentaryzacji zwierzyny
 8. Formularz inwentaryzacji zwierzyny
 9. Formularz Roczny Plan Łowiecki
 10. Instrukcja prowadzenia taksacji pasowej zajęcy i kuropatw
 11. Inwentaryzacja metodą taksacji zając – kuropatwa
 12. Karta ewidencyjna myśliwego
 13. Karta zgłoszenia psa na konkurs
 14. Legitymacja członkowska – Druk ankiety
 15. ŁOW-1 załącznik – wersja DOC
 16. ŁOW-1 druk – wersja DOC
 17. ŁOW-1 instrukcja sporządzania sprawozdania rocznego – wersja (PDF)
 18. Metryczka do trofeów
 19. Odznaczenie Łowieckie – wniosek na odznaczenie za zasługi dla łowiectwa
 20. Odznaczenie Łowieckie – wniosek na odznaczenie dla KŁ
 21. Odznaczenie Łowieckie – wniosek na odznaczenie dla myśliwego
 22. Oferta – zlecenie sprzedaży polowania cudzoziemcom str. 2
 23. Oferta – zlecenie sprzedaży polowania cudzoziemcom str. 1
 24. Oświadczenie stażysty dot. ubezpieczenia
 25. Protokół upadku zwierzyny
 26. Protokół szacowania szkód
 27. Protokół oględzin- ostateczne szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych
 28. Protokół pobrania odstrzelonej zwierzyny przez myśliwego
 29. Protokół zasiedlania
 30. Protokół z czynności gospodarczych
 31. Protokół z polowania zbiorowego
 32. Protokół z przeprowadzenia obowiązkowego treningu strzeleckiego
 33. Roczny Plan Łowiecki
 34. Skierowanie do badań tuszy lisa
 35. Sprawozdanie polowanie zbiorowe
 36. Sprawozdanie finansowe koła – bilans
 37. Świadectwo pochodzenia zwierzyny
 38. Tarcza do przestrzeliwania broni kulowej
 39. Umowa darowizny
 40. Uchwała o niezaliczeniu stażu
 41. Uchwała o zaliczeniu stażu
 42. Umowa użyczenia broni i amunicji
 43. Umowa sprzedaży broni
 44. Wieloletni łowiecki plan hodowlany
 45. Wniosek do Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej – mazowieckie
 46. Wniosek i uchwała o przyjęcie na staż
 47. Wniosek o złożenie egzaminu selekcjonerskiego
 48. Wniosek o przyjęcie w poczet członków niestowarzyszonych
 49. Wzór zgłoszenia szkody łowieckiej
 50. Wzór budżetu – 3 obwody
 51. Wzór budżetu – 2 obwody
 52. Zaświadczenie o przystrzelaniu broni myśliwskiej
 53. Zgłoszenie psa na konkurs Płock